Senioryoga - stolyoga

PREMIÄR I GÄVLE! 

Senioryoga passar dig som upplever att du är extra stel, har fysiska begränsningar eller funktionsnedsättningar och som känner att du behöver stöd av en stol när du yogar. Vissa asanas dvs positioner och rörselser gör du sittandes på stolen och vissa när du står vid eller bakom stolen. Du kan även praktisera yoga sittandes i stol/rullstol under hela klassen. 

     Syftet med senioryoga är att mjuka upp leder, stärka kroppen och förbättra balansen. På senioryoga är rörelserna mjuka och anpassade efter varje individ.

    Yoga förbättrar din balans, koordination, hållning, rörlighet och styrka och gör gott för både kropp och själ.

    Yoga tillsammans med meditation och djupavslappning ger ett inre lugn och ökad livsglädje.

     Forskning visar att en regelbunden yoga ökar cellbildningen i hypocampus vilket leder till en bättre kognitiv funktion, framför allt hos äldre.

    Stresshormonet kortisol sänks när du praktiserar yoga vilket leder till att du sover bättre och får en känsla av mindre upplevd stress. Samtidigt ökar frisättningen av endorfiner, kroppens eget morfin, samt signalsubstanserna dopamin och serotonin, vilket leder till positiva mentala effekter.

     Yogans fysiologiska och psykologiska effekter överförs till vardagen vilket bland annat gör dig friskare och mer harmonisk!

Premiär för senioryoga i Gävle!

Ståendes, sittandes i stol eller i rullstol under hela passet, du väljer!

Din kropp är ditt tempel och du är gudinnan som bor där.